Asbestikartoitus


 

 
Suomessa asbestia käytettiin runsaasti lähes koko 1900-luku. Erityisesti 1960- ja 1970- luvuilla voimakkaan rakentamisen aikana edullinen asbesti monikäyttöisyydessään oli tuttu näky lähes kaikilla rakennustyömailla. Tulenkestävänä ja hyvän lämmön- ja sähköneristyskykynsä ansiosta asbestia asennettiin sekä kuumiin että kosteisiin tiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita olivat myös putkieristykset, pinnoitteet ja tasoiteaineet. Lisää tietoa asbestikartoituksista löytyy osoitteesta www.asbestikartoitus.pro.

Asbestille altistuneilla työntekijöillä alettiin havaita aluksi poikkeuksellisen paljon vaikeuksia hengittämisessä ja myöhemmin vakavia keuhkosairauksia. Tutkimusten kautta selvisi, että hienojakoinen, pitkäkuituinen asbestipöly jää ihmisen keuhkoihin ja muualle kehoon. Työntekijöiden huolellinen suojaaminen asbestipölyltä alkoi yleistyä tiedon ja terveyttä korostavan työturvallisuustoiminnan lisääntyessä. Tammikuun 1. päivä vuonna 1994 oli tärkeä rajapykki. Tuolloin Suomessa kiellettiin asbestia sisältävien materiaalien käyttö. Samaten asbestia ei enää saanut valmistaa eikä myöskään tuoda maahan. Kun tarvitset ammattilaisen apua asbestin kartoittamisessa, kannattaa katsoa www.asbestos.fi.

Tuorein asbestilaki tuli voimaan 1.1.2016. Siinä tiukennettiin vanhojen ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten asbestityövaatimuksia remonttien yhteydessä, koska näissä kohteissa on saatettu käyttää rakennusaikana asbestia. Ennen purkutöiden aloittamista näissä rakennuksissa on tehtävä lain edellyttämä asbestikartoitus. Muun muassa julkisivut, parvekkeet, linjasaneeraukset, keittiöt ja kylpyhuoneet kartoitetaan sekä silmämääräisesti että näytteitä ottamalla ja niitä analysoimalla. Asbestikartoituksen tekijällä tulee olla kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammattitaito ja lisäksi asbestin ja rakennusten rakenteiden purkamisen riittävä tuntemus.

Asbestikartoituksesta raportoidaan sen tilaajalle usemmiten rakennuttajalle ja raportti toimitetaan aluehallintovirastolle. Raportista ilmenee perustietoja kohteesta, ajankohdasta, näytteenotosta ja näytteiden analysointimenetelmistä ja lisäksi tiedot löydetyn asbestin määrästä, laadusta, esiintyvyydestä ja pölyävyydestä sekä suunnitelma purkutöistä.

Aluehallintovirasto myöntää luvan asbestipurkutyölle, joka on luvanvaraista ja edellyttää tekijältä koulutusta, kokemusta ja myös toimilupaa. Asbestipurkutyöluvan omaavista yrityksistä ja henkilöistä löytyy aluehallintoviraston ylläpitämä rekisteri.

Kokeneet asbestikartoittajat osaavat silmämääräisestikin etsiä asbestia tietyistä riskikohteista. Materiaalinäyte on syytä ottaa aina tarkemmin analysoitavaksi, jos on pienikin epäilys asbestin esiintymisestä. Tarvittavat ilmanäytteet otetaan yleensä vasta purkutöiden jälkeen ilman puhtauden varmistamiseksi.